در این مقاله بخوانید

_ تئوری رنگ چیست؟
_ رنگ‌ها بر چه اساسی تقسیم بندی می‌شوند؟
_ تفاوت رنگ گرم و سرد چیست؟
_ طرح‌های رنگی استاندارد چه رنگی هستند؟
_ آیا انواع دسته بندی رنگ‌ها را می‌شناسید؟
در این مقاله آموزش رنگ شناسی در معماری با موما همراه باشید تا با جزئیات بیشتری از دنیا رنگ‌ها آشنا شوید.

 تئوری رنگ هم علم و هم هنر استفاده از رنگ‌ها است. این یعنی اینکه چگونه انسان جلوه‌های بصری نحوه ترکیب، تطبیق یا تضاد رنگ‌ها با یکدیگر را درک می‌کند. تئوری رنگ همچنین شامل پیام‌هایی است که رنگ‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنند. در تئوری رنگ، رنگ‌ها بر روی یک چرخه رنگ سازماندهی می‌شوند و به سه دسته رنگ‌های اصلی، رنگ‌های ثانویه و رنگ‌های سوم تقسیم می‌شوند.

تئوری رنگ و انواع دسته بندی رنگ‌‌ها

آشنایی با سه نوع رنگ

دسته بندی رنگ‌ها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود: رنگ‌های اولیه، ثانویه و سوم. دسته بندی بر اساس انواع، درک رنگ‌ها و روابط آن‌ها را آسان‌تر می‌کند. استفاده از رنگ‌های یک نوع خاص از این دسته بندی یکی از راه‌های ایجاد یک طرح رنگی آسان است.

•رنگ های اصلی:

این سه رنگ قابل تشخیص یعنی قرمز، زرد و آبی، رنگ‌های اصلی را تشکیل می‌دهند. هیچ رنگی را نمی‌توان برای ایجاد این سه رنگ ترکیب کرد و همه رنگ‌های دیگر حداقل یکی از این رنگ‌ها را شامل می‌شوند. به طور کلی رنگ‌های اولیه ابتدایی‌ترین رنگ‌ها هستند، نمی‌توان آن‌ها را از طریق مخلوط کردن با رنگ‌های دیگر درست کرد. رنگ‌های اصلی تنها با استفاده از رنگدانه‌های طبیعی ایجاد می‌شوند. همچنین تمام رنگ‌های دیگر موجود در چرخه رنگ را می‌توان با مخلوط کردن رنگ‌های اصلی با هم ایجاد کرد.

•رنگ‌های ثانویه:

از دیگر دسته بندی رنگ‌ها، رنگ‌های ثانویه هستند. رنگ‌های ثانویه، رنگ‌های نارنجی، سبز و بنفش هستند. این رنگ‌های با مخلوط کردن قسمت‌های مساوی از هر دو رنگ اصلی ایجاد می‌شوند. زرد و آبی  رنگ سبز را ایجاد می‌کند. قرمز و آبی، بنفش را ایجاد می‌کنند. قرمز و زرد رنگ نارنجی را می‌سازند.

•رنگ‌های سوم:

رنگ‌های سوم از ترکیب قسمت‌های مساوی یک رنگ ثانویه و یک رنگ اصلی با هم ایجاد می‌شوند. شش رنگ سوم وجود دارد: ( قرمز _ نارنجی ) ، ( قرمز _ بنفش ) ، ( زرد _ سبز ) ، ( آبی _ سبز ) ،  ( آبی _ بنفش ) و ( زرد _ نارنجی ).

آشنایی با سه نوع رنگ

طبقه بندی بر اساس اثر پایه

چرخه رنگ توسط اسحاق نیوتن در اواخر قرن هفدهم با گرفتن طیف رنگ و خم کردن آن به شکل دایره ساخته شد. هنرمندان و طراحان هنوز از آن برای توسعه هارمونی رنگ، میکس و پالت استفاده می‌کنند. چرخه رنگ از سه رنگ اولیه یا اصلی (زرد، قرمز، آبی)، سه رنگ ثانویه (سبز، نارنجی، بنفش) و شش رنگ سوم تشکیل شده است.

به طور کلی تئوری رنگ می‌تواند به طراحان کمک کند تا مشخص کنند کدام رنگ‌ها با هم خوب‌تر به نظر می‌رسند. چرخه رنگ یک نمایش بصری از رنگ‌ها است که رنگ‌ها را در آن بر اساس طول موج مرتب شده‌اند. چرخ‌های رنگی اجازه می‌دهند که روابط رنگی به صورت هندسی نشان داده شوند و رابطه بین رنگ‌های اصلی، رنگ‌های ثانویه و رنگ‌های سوم را نشان می‌دهند. دسته بندی رنگ‌ها بر اساس گرمی و سردی آن‌ها به شرح زیر است.

•رنگ‌های گرم:

رنگ‌هایی هستند که ما آن‌ها را با چیزهایی که گرم هستند مرتبط می‌کنیم. به عنوان مثال، خورشید داغ است و ما می‌دانیم که رنگ آن زرد یا نارنجی است. آتش نیز داغ است و باز رنگ آن زرد یا نارنجی است. بنابراین، زرد و نارنجی رنگ‌های گرم هستند.

•رنگ‌های سرد:

رنگ‌هایی هستند که ما آن‌ها را با چیزهایی که سرد هستند مرتبط می‌کنیم. به عنوان مثال، یخ و برف سرد است و رنگ سایه‌های موجود در یخ یا برف آبی است. بنابراین، آبی یک رنگ سرد است. این مفاهیم به عنوان دمای رنگ شناخته می‌شوند.

در مبحث تئوری رنگ، رنگ‌های سرد از آبی _ سبز تا آبی _ بنفش متغیر هستند. رنگ‌های گرم از زرد _ سبز تا قرمز _ بنفش متغیر است. سبز و بنفش را می‌توان رنگ‌های انتقالی در نظر گرفت. در مبحث   اگر بنفش رنگ قرمز بیشتری در خود داشته باشد، ممکن است آن را یک رنگ گرم در نظر بگیریم. اگر رنگ آبی بیشتری در آن باشد می‌توان آن را یک رنگ سرد به حساب آورد. سبز یکی دیگر از رنگ‌های انتقالی است. اگر رنگ آبی بیشتری در آن باشد، می‌توان آن را یک رنگ سرد در نظر گرفت. اما اگر رنگ زرد بیشتری در آن باشد، می‌توان آن را یک رنگ گرم در نظر گرفت.

طبقه بندی بر اساس اثر پایه

طرح‌های رنگی استاندارد

از دیگر دسته بندی رنگ‌ها، تقسیم آن‌ها براساس طرح‌های رنگی است. طرح‌های رنگی روش‌هایی هستند که رنگ‌ها را به روشی هوشمندانه کنار هم قرار می‌دهند.

1) رنگ‌های مکمل : رنگ‌های مکمل در چرخه رنگ مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. از آنجایی که آن‌ها متضاد هستند، وقتی با هم استفاده می‌شوند، رنگ‌های سرزنده‌ای را ایجاد می‌کنند. وقتی رنگ‌های مکمل را کنار هم قرار می‌دهید، هر رنگ بیشتر و بهتر به‌نظر می‌رسد. قرمز و سبز نمونه‌ای از رنگ‌های مکمل هستند.

2) رنگ‌های مشابه : رنگ‌های مشابه در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. آن‌ها تمایل دارند در کنار هم خوشایند به نظر برسند زیرا ارتباط نزدیکی با هم دارند. نارنجی، زرد_نارنجی و زرد نمونه‌ای از رنگ‌های مشابه در تئوری رنگ هستند. در رنگ‌های مشابه هر کدام از رنگ‌ها حاوی مقداری از رنگ اصلی هستند.

3) رنگ‌های خنثی : رنگ‌های خنثی معمولا در چرخه رنگ ظاهر نمی‌شوند. رنگ‌های خنثی شامل سیاه، سفید، خاکستری و گاهی اوقات قهوه‌ای و بژ هستند. گاهی اوقات به آن‌ها رنگ‌های زمینی نیز می‌گویند. با ترکیب دو رنگ مکمل رنگ خنثی ایجاد می‌شود.

4) تک رنگ :یک طرح رنگ تک رنگ از یک رنگ و سایه‌ها و ته رنگ‌ها تشکیل شده است.

5) سه رنگ : شامل سه رنگ موجود در چرخه رنگ است که به طور مساوی از یکدیگر فاصله دارند و عبارت‌اند از: قرمز، آبی و زرد یا نارنجی، سبز و بنفش.

6) تقسیم مکمل : طرح‌های رنگی از یک رنگ تشکیل شده‌اند و نزدیک‌ترین رنگ‌های مشابه را تکمیل می‌کند. برخی رنگ‌های مکمل به این شرح هستند: آبی، زرد _ نارنجی و قرمز _ نارنجی و همچنین قرمز نارنجی، قرمز بنفش، سبز.

7) طرح رنگ مکمل دوگانه : در این طرح از دو رنگ ثانویه با دو رنگ اصلی متضاد استفاده می‌شود. در هنگام استفاده از این رنگ‌ها، دقت می‌شود که هر چهار رنگ دارای ارزش و شدت یکسانی نباشند و یک رنگ بر طرح غالب باشد.

8) طرح رنگ سه گانه : در این طرح از سه رنگ با فاصله مساوی در نمودار رنگ استفاده شده است. به عنوان مثال سبز، بنفش، نارنجی، سبز زرد، بنفش آبی و نارنجی قرمز.

طرح‌های رنگی استاندارد

جمع بندی

رنگ عنصری هنری است که به نور منعکس شده اشاره دارد. نظریه تئوری رنگ به عنوان یک نظریه تعریف می‌شود زیرا نمی‌توان آن را اثبات کرد. نظریه‌ها علیرغم اینکه قابل اثبات نیستند عموماً پذیرفته شده‌اند. قوانین پذیرفته می‌شوند زیرا قابل اثبات هستند. در این مقاله با تئوری رنگ و دسته بندی رنگ‌ها آشنا شدیم، که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد.