مدلسازی

42% -

آموزش ورکشاپ ایزومتریک با اسکچاپ (آموزش اسکچاپ)

311
قیمت اصلی 711,000 تومان بود.قیمت فعلی 411,000 تومان است.
28% -
آموزش راینو-موما

آموزش مدلسازی تخصصی راینو در معماری (Rhinoceros 3D)2024+مدرک بین المللی

614
قیمت اصلی 810,000 تومان بود.قیمت فعلی 580,000 تومان است.
25% -
آموزش تخصصی مدلسازی با تری دی مکس-موما

آموزش پیشرفته مدلسازی با تری دی مکس(3d max 2024)+مدرک بین المللی

1,264
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.