51% -
آموزش تخصصی پولیش سرامیک خودرو(بدنه ماشین)+ویژه بازار کار+عملی-استودیو طرح و ساخت موما

آموزش تخصصی پولیش سرامیک خودرو(بدنه ماشین)+ویژه بازار کار+عملی

860
قیمت اصلی 990,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.
34% -
آموزش تخصصی تودوزی خودرو(ماشین)+کاملا عملی+ویژه بازار کار-استودیو طرح و ساخت موما

آموزش تخصصی تودوزی خودرو(ماشین)+کاملا عملی+ویژه بازار کار

475
قیمت اصلی 860,000 تومان بود.قیمت فعلی 565,000 تومان است.
20% -
آموزش تخصصی کاور بدنه خودرو-استودیو طرح و ساخت موما

آموزش تخصصی کاور خودرو (کاور بدنه و ضد خش کردن)+کاملا عملی+مدرک معتبر

626
قیمت اصلی 930,000 تومان بود.قیمت فعلی 744,000 تومان است.
28% -
آموزش نقاشی خودرو-وبسایت موما

آموزش تخصصی نقاشی خودرو(0تا100)+ویژه بازار کار+مدرک معتبر

2,916
قیمت اصلی 1,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 833,000 تومان است.
33% -
آموزش هیدروگرافیک خودرو-موما

آموزش تخصصی هیدرو گرافیک خودرو(کسب درآمد بالا)+ویژه بازار کار

463
قیمت اصلی 812,000 تومان بود.قیمت فعلی 548,000 تومان است.