آموزش دست سازه های بتنی و چوبی

https://cdn.muma.ir/maghalat/دست%20سازه%20های%20بتنی%20و%20چوبی.mp4?md5=qgbRbMnI5cuaDAmoNirJCA&expires=1655627374 چه چیزهایی در این دوره یاد میگیرم؟ ساخت میز بتنی نحوه ساخت جزیره بتنی…