آموزش تری دی مکس پیشرفته

http://cdn.muma.ir/maghalat/3Ds%20MAX.mp4?md5=qQfbITjBjpDGofVVzyfrKw&expires=1640853162 چه چیزهایی در این دوره یاد میگیرم؟ آشنایی با ابزار هایی کمکی Scale ،…