آموزش تری دی مکس پیشرفته

https://cdn.muma.ir/maghalat/تری%20دی%20مکس.mp4?md5=mvMJuWwNOngSCSqEZSL_xA&expires=1654580632 چه چیزهایی در این دوره یاد میگیرم؟ آشنایی با ابزار هایی کمکی Scale ،…