آموزش محوطه سازی

https://cdn.muma.ir/maghalat/محوطه%20سازی.mp4?md5=EJdCQa_l_M34q0-GLpJRUA&expires=1655719426 چه چیز هایی در این دوره یاد می گیرید؟ نحوه ساخت یک مسیر سنگی…