آموزش جامع لوله کشی

https://cdn.muma.ir/maghalat/لوله%20کشی%20ساختمان.mp4?md5=h__HfCK4_S6qhXoKCoNp8A&expires=1655276848 چه چیز هایی در این دوره یاد می گیریم؟ تست فشار لوله ها روش…