آموزش تخصصی چیلر

https://cdn.muma.ir/maghalat/چیلر.mp4?md5=YpDHE2X7ad3HoUg-FSpEcg&expires=1655715833 چه چیز هایی در این دوره یاد می گیرید؟ مبانی چیلر و نحوه عملکرد…