00:00
00:00

در این ویدئو آموزش فعالسازی قفل دوره های جامع مهندسی را برای هنرجویان محترم قرار داده ایم تا به راحترین روش به آموزش ها دسترسی داشته باشند.