تدریس در بزرگ ترین دانشکده آنلاین کسب و کار

نحوه انتشار آموزش در موما

موما با هدف آموزش مهارت های شغلی در زمینه های مختلف و ایجاد بستر آموزشی قابل دسترس برای تمام ایران از مدرسین خبره در حوزه های شغلی گوناگون و یا افراد حرفه ای که توانایی تدریس را دارند دعوت به عمل می آورد. برای تدریس در وبسایت موما ابتدا فرم پایین این صفحه را به طور کامل پر کرده تا توسط کارشناسان محتوایی ما مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه آموزش های شما مورد تایید قرار گرفته با شما تماس گرفته خواهد شد و ادامه روند صورت می گیرد.

ویدئوی راهنمای ثبت نام دوره در موما
نمایش ویدیو درباره ویدئوی راهنمای ثبت نام دوره در موما

پلن پایه

اگر نمونه آموزش ارسالی شما پس از بررسی کارشناسان از لحاظ کیفیت، سرفصل های تدریس شده و نوع آموزش، کیفیت خوبی داشته باشند شما از 20 درصد فروش دوره سهیم خواهید بود.

پلن استاندارد

اگر نمونه آموزش ارسالی شما پس از بررسی کارشناسان از لحاظ کیفیت، سرفصل های تدریس شده و نوع آموزش، کیفیت خیلی خوبی داشته باشند شما از 30 درصد از فروش دوره سهیم خواهید بود.

پلن تخصصی

اگر نمونه آموزش ارسالی شما پس از بررسی کارشناسان از لحاظ کیفیت، سرفصل های تدریس شده و نوع آموزش، کیفیت عالی داشته باشند شما از 40 درصد از فروش دوره سهیم خواهید بود.

فرم درخواست همکاری

ارسال ویدئو نمونه آموزش :